Garantija

Kad līgums ir parakstīts, jūsu produkts ir izgatavots rūpnīcā, ar jums sazinās firmas pārstāvis un saskaņo mēbeļu piegādes un uzstādīšanas datumu. Mēbeļu piegāde ilgst ne ilgāk kā 5 darba dienās pēc tam, kad esat saņēmuši informāciju par mēbeļu izgatavošanu.

Mēbeļu garantijas laiks – 24 mēneši.

Garantija stājas spēka no tā brīža, kad mēbeles tiek nodotas klientam.

Garantijā ietilpst tie defekti, kuri radušies piegādātāja vainas dēļ.

Garantijas apkalpošanā neietilpst:

1) Ja beidzas garantijas laiks
2) Ja klients mēbeli ved pats
3) Ja klients mēbeli ir uzstādījis pats
4) Ja nav ievēroti mēbeļu ekspluatācijas noteikumi
5) Ja ir mehāniski defekti, bojājumi
6) Ja ir pārsniegtas pieļaujamās slodzes uz mehānismiem
7) Ja ir manāmas nepiederošās iejaukšanās pēdas